Anatomische atlas - zenuwstelsel

 

Het zenuwstelsel is de verzamelaar, opslagplaats en het besturingssysteem voor informatie in het lichaam. De basisfunctie is het verzamelen van informatie over de invloed van externe omstandigheden op het lichaam, het analyseren van deze informatie en het aansturen van de juiste reacties om bepaalde behoeften te bevredigen. De belangrijkste behoefte is de overlevingsdrang.

De zenuwen zijn niet één enkel systeem; het zijn meerdere systemen die met elkaar verbonden zijn. Een aantal van deze systemen zijn fysiek van elkaar gescheiden, anderen hebben alleen gescheiden functies. De hersenen en het ruggenmerg vormen samen het centrale zenuwstelsel. Dwars door het hele lichaam ligt het perifere zenuwstelsel, verantwoordelijk voor de lichaamsfuncties die we niet bewust controleren, zoals de hartslag en de spijsvertering. Het perifere zenuwstelsel kan haar werk goed doen doordat het onderverdeeld is in een sympathisch (actief bij inspanning) en een parasympathisch (actief bij rust) systeem. De activiteiten van deze systemen zijn tegengesteld aan elkaar en controleren elkaar zodat er een balans ontstaat.

Het zenuwstelsel maakt gebruik van elektrische impulsen, die zich door de cellen in het lichaam verplaatsen. De cel verwerkt informatie uit de zenuwen van de zintuigen en geeft binnen enkele milliseconden een reactie. De impulsen verplaatsen zich met snelheden van vierhonderd kilometer per uur !