Diabetestest

 

De test is gebaseerd op de wetenschap dat verschillende factoren de ontwikkeling van diabetes beïnvloeden. Je kan enkele, maar niet alle factoren wijzigen door je gedrag.