Spagyriek

 

De tak van de alchemie die zich bezig houdt met het ontwikkelen van geneesmiddelen noemt men Spagyriek.

De alchemie, zoals we die nu in West-Europa kennen, is ruim 5 eeuwen oud. De Alchemistische levensfilosofie komt uit het oude Egypte en is via de Arabieren, die het meenamen naar Spanje, in West-Europa geïntroduceerd. Alchemie is in wezen een kijk op het bestaan van de mens en de verbondenheid met de dingen om ons heen. In deze filosofie is alles wat er in de natuur gebeurt een neerslag van de kosmische verbondenheid. Alle energetische processen vinden hun oorsprong uiteindelijk in de enige energiebron, waar we ons bestaan aan te danken hebben: de zon. In feite ligt alle informatie die voor ons mensen beschikbaar is in de natuur opgesloten. We kunnen ons ermee voeden, we kunnen er van leven door het inademen van zuurstof en we kunnen onze disharmonieën door diezelfde natuur laten harmoniseren.

De alchemist heeft kennis van de processen in de natuur. Hij kent haar wetmatigheden en is in staat de processen van die natuur in een kortere tijd op laboratoriumniveau te realiseren. Hierbij maakt hij gebruik van bestanddelen uit het plantenrijk, het mineralenrijk en het metalenrijk, waaraan hij een hiërarchische opbouw toekent wat betreft bewustzijn. Het plantenrijk staat onderaan, het metalenrijk bovenaan in een opklimmende reeks die in wezen de kosmische krachten op aarde vertegenwoordigt. Door de cyclische processen van de seizoenen vindt een natuurlijke fermentatie plaats waarbij planten worden afgebroken tot humus. Zo wordt de vegetatie in een reeks van eeuwen omgevormd tot mineraal (koolstofverbindingen) en vervolgens tot diamant of een metaal. Binnen de metalenwereld bestaat ook weer een hiërarchie, met als hoogste metaal het goud. In goud wordt de zonne-energie samengebald tot de puurste vorm van materie: de zon is verstoffelijkt tot goud (aurum). Zo is de cyclus rond - de materie herbergt de spiritualiteit.

De tak van de alchemie die zich bezig houdt met het ontwikkelen van middelen voor de helingsprocessen noemt men Spagyriek. Het werk van Paracelsus (1493-1541) vormt het fundament van de hedendaagse Spagyrische middelen. Hij gebruikte zijn inzichten en de Alchemistische principes om de krachten die in de natuur zijn opgeslagen (planten) los te maken. Doormiddel van de Spagyriek is het mogelijk om met de krachten uit de natuur blokkades, tekorten en andere disharmoniën op te heffen en deze processen bij mens en dier te transformeren. Het was voor Paracelsus vanzelfsprekend dat transformatieprocessen in de natuur gebruikt kunnen worden om transformatieprocessen bij de mens te ondersteunen, met behulp van de kosmische of hemelse krachten die in de natuur liggen opgesloten. De werking van de Spagyrische middelen zijn dan ook niet los te zien van de Alchemistische principes. De filosofie van de alchemie richt zich niet alleen op het planten-, mineralen- en metalenrijk, maar ook op de wereld van de mensen en de dieren. Binnen elk van deze werelden is er sprake van een spirituele, geestelijke en materiële gelaagdheid. In de alchemie staat zwavel voor het spirituele deel, kwikzilver voor het geestelijke deel en zout voor de materie (het lichaam). In de Spagyriek wordt gebruik gemaakt van hetzelfde onderscheid tussen het spirituele, het geestelijke en het materiële niveau. De geproduceerde essences uit de kruiden werken op deze drie niveaus van het menselijk bestaan. Zo kunnen de Spagyrische essences en de daarvan gemaakte complexen tekorten of andere disharmonie op fysiek, geestelijk en zieleniveau opheffen door haar trillingen.

Het woord Spagyriek komt van het Griekse woord spaõ, wat "uit elkaar halen" betekent en het Griekse woord ageirõ met de betekenis "samenvoegen". Spagyriek duidt in weze op het productieproces. De plant wordt versnipperd en gedurende 42 dagen onderworpen aan een proces van fermentatie of rotting. Ogenschijnlijk is het chemische proces klaar na 21 dagen. De fijnstoffelijke transformatie duurt echter nog eens 21 dagen (dynamisering). Het proces wordt met water en gist op gang gebracht onder een constante temperatuur van 23 graden en met een waterslot zuurstofarm gehouden. Het geheel is te vergelijken met bereiding van wijn uit druiven. Bij dit proces ontstaat dus altijd alcohol; het percentage is afhankelijk van de aanwezige suikers in de plant. Aan het eind van de fermentatie wordt het geheel aan een milde distillatievorm onderworpen, de zogenaamde waterdampdistillatie. Alcohol, etherische oliën, water, andere vluchtige bestanddelen en de, wat betreft gewicht, lichte moleculen van de plant komen in het distillaat. Anders gezegd, de geest en ziel van de plant bevinden zich in het distillaat. Door nieuwe kennis en inzichten vanuit de moderne wetenschap is men nu in staat het gifdeel in de plant op een moleculair niveau aan te tonen door spectrumanalyse. Gifstoffen van een plant vindt men terug in koolstofverbindingen. Bij een moleculaire gewicht, groter dan 200 Dalton, zijn sommige van deze verbindingen van bepaalde planten voor het fysieke bestaan van de mens als giftig aan te merken. Door het distillatieproces op het juiste moment te stoppen, blijven de zwaarste verbindingen achter in het residu, maar komt via de lichtere moleculen van de plant de informatie van het stoffelijke deel van de plant wel over in het distillaat. Op deze manier kan men op een volledig veilige wijze monnikskap en ook andere van nature zeer giftige planten innemen, zonder ze te moeten verdunnen. Het residu dat achterblijft na distillatie wordt gedroogd en vervolgens bij 400 graden 3x gecalcineerd of verast. Op deze wijze verbranden de giftige koolstofverbindingen en blijven de mineralen en zouten, de sporenelementen over. De as wordt vervolgens bij het distillaat gevoegd. De oplosbare zouten en sporenelementen worden opgenomen in het distillaat en zo wordt de eenheid weer tot stand gebracht. Het alchemistische huwelijk vindt plaats. Het geheel wordt een eenheid door rijping, opnieuw na een periode van 21 dagen. Na deze periode van rijping wordt het gefilterd en blijft het "Caput Mortuum" (= de dode materie) over, deze wordt weer aan de natuur teruggeven. Tot slot wordt aan het geheel 17 % alcohol toegevoegd, zodat met de ontstane alcohol van de fermentatie, een essence van ongeveer 20% alcohol ontstaat. Dit wordt gedaan om de houdbaarheid te waarborgen.

De essences hebben door bovengenoemde bereidingswijze niet alleen de werking van Fyto-, Aroma-, Etherische oliën en Bachremedie, maar ook de energetische werking van Homeopathische producten. Ook het fysieke deel van plant bevindt zich in de essence; de mineralen en sporenelementen zoals we die aantreffen bij de Schüssler- en/of vitaalzouten. Spagyriek is dan ook een alternatieve geneeswijze die een brug slaat tussen fytotherapie en homeopathie.

In Duitsland en Zwitserland wordt er door artsen reeds jaren met Spagyrische middelen gewerkt. In België sinds 4 jaar. In deze periode zijn er ongeveer 600 artsen, meestal homeopathische, opgeleid in de spagyriek. Een groep van 450 artsen / therapeuten werkt er mee in hun praktijk. Een derde van de apotheken in België, heeft inmiddels het assortiment in huis.

PhylakDe producent Phylak Sachsen biedt een assortiment van 78 geneeskrachtige planten die traditioneel in de volksgeneeskunde bekend zijn. Voor de samenstelling van spagyrische essences worden indien mogelijk verse planten gebruikt. Er worden veel inheemse planten gebruikt, zoals bv sint-janskruid, duizendblad, kamille of guldenroede. Ook buitenlandse geneeskrachtige planten zoals ginseng en kinabast worden voor de aanmaak van de spagyrische essences gebruikt. Alle planten zijn van gecontroleerd biologische teelt, waarbij Phylak Sachsen veel belang hecht aan het biologisch dynamisch aspect. De planten worden, evenals alle andere gebruikte basisstoffen, aan een strenge toelatingscontrole onderworpen, alvorens ze voor verdere verwerking worden vrijgegeven. Ze worden onder andere op verontreinigingen zoals herbiciden, pesticiden en zware metalen onderzocht. Phylak Sachsen heeft terecht de erkenning GMP-producent gekregen en voor de geproduceerde essences is de hooggekwalificeerde Eurotoelating als farmaceutisch middel in aanvraag. Het assortiment spagyrische moederessences van Phylak Sachsen bestaat uit :

 

Achillea millefolium Echinacea angustafolia Piper methysticum
Aconitum napellus Echinacea pallida Propolis
Aesculus hippocastanum Eleuterococcus sentic. Pulsatilla pratensis
Agnus castus Ephedra vulgaris Rauwolfia serpentina
Allium cepa Equisetum arvense Rhus toxicodendron
Allium sativum Eupatorium perfoliatum Rosmarinus officinalis
Amygdalae amarae Euphrasia officinalis Ruta graveolens
Angelica archangelica Fagopyrum esculentum Sabal serrulatum
Aralia racemosa Fucus vesiculosus Salvia officinalis
Arnica montana Galium odoratum Sambucus nigra
Artemisia absinthium Gelsemium sempervir. Sarsaparilla smilax
Artemisia vulgaris Gentiana lutea Solidago virgaurea
Atropa belladonna Ginkgo biloba Symphytum officinale
Avena sativa Humulus lupulus Taraxacum officinale
Bellis perennis Hydrastis canadensis Thuya occidentalis
Betula alba Hypericum perforatum Thymus vulgaris
Bryonia alba Iris versicolor Tropaeolum majus
Calendula officinalis B Lycopodium clavatum Urtica dioica
Cardiospernum halicacab. Malva sylvestris Vaccinium myrtillus
Carduus marianus Mandragora officinalis Valeriana officinalis
Chelidonium majus Matricaria chamomilla Viola tricolor
China regia Melilotus officinalis Viscum album
Cimifuga racemosa Melissa officinalis Yohimbe
Convallaria majalis Mentha piperita Echinacea purpurea
Crataegus oxyacantha Nux vomica Photinia fraseri (niet los verkrijgbaar)
Cynara scolymus Okoubaka aubrevillei Azadirachta indica
Drosera rotundifolia Phytolacca decandra

 

Phylak Sachsen biedt de spagyrische essences aan in vloeibare vorm. De essences kunnen worden gebruikt als enkelvoudig middel (simplex), als menging (complex), of als basis voor een zalf.