Fout
  • Fout bij het laden van feeddata
  • http://www.gezondheid.be/rss/feeds/all.xml

Medicatiebewaking

 

Je apotheker voert een aantal controles uit vooraleer een geneesmiddel af te leveren, dit noemen we medicatiebewaking.

 

Dosering

Als je voor het eerst een bepaald medicijn gaat gebruiken, zal je apotheker je uitleggen wat de werking en het doel van het medicijn zijn, wanneer je verbetering van je klachten kan verwachten, welke bijwerkingen er kunnen optreden en hoe je het medicijn moet gebruiken.

Belangrijk aandachtspunt is de dosering. De dosering is de hoeveelheid van een bepaald medicijn die je per keer en per dag mag innemen. De dosering is vaak anders voor kinderen en bejaarden dan voor volwassenen. Om een nauwkeurige kinderdosering te bepalen zal je apotheker vaak naar de leeftijd en het gewicht van jouw kind vragen.

Gebruik je het medicijn reeds langer, dan zal je apotheker ook controleren of de dosis gewijzigd werd. Indien dit het geval is, zal hij je vragen of de dosering in overleg met je arts werd veranderd om vergissingen uit te sluiten.

 

Interacties en contra-indicaties

Door de controle op interacties (wisselwerking) gaat je apotheker na of een nieuw medicijn wel samen kan gebruikt worden met medicijnen die je reeds gebruikt. Dit om te voorkomen dat twee medicijnen elkaars werking gaan beïnvloeden. Medicijen kunnen elkaar versterken of tegenwerken, hetgeen niet goed is voor je behandeling. De arts die de medicijnen voorschrijft, hoort erop te letten dat je geen medicijnen gebruikt die niet goed samengaan. De arts heeft echter niet altijd een overzicht van alle medicijnen die je gebruikt, want veel mensen krijgen medicijnen voorgeschreven door verschillende artsen. Daardoor kan het soms gebeuren dat bepaalde medicijnen worden voorgeschreven die niet goed samengaan met de medicijnen die je al neemt.

Dikwijls gebeurt het dat patiënten meer dan één aandoening hebben. Medicijnen bedoeld om de ene aandoening te verhelpen kunnen dan de andere aandoening verergeren. Wanneer dit gebeurt, spreekt men van contra-indicatie. Enkele bekende voorbeelden van contra-indicaties zijn : astma, diabetes, hoge bloeddruk en epilepsie. Ook zaken zoals sportbeoefening, zwangerschap en borstvoeding, worden door je apotheker beschouwd als contra-indicaties, zelfs al zijn dit geen aandoeningen. Het is dan ook aangewezen om je apotheker hierover in te lichten.

 

Dubbelmedicatie

Indien blijkt dat je een bepaald medicijn reeds eerder ingenomen hebt, kan je apotheker je vragen of je van dat medicijn nog een voorraad in huis hebt. Je apotheker wil op deze manier voorkomen dat je van een bepaald medicijn te veel zou kunnen innemen, wanneer dit schadelijk kan zijn voor je gezondheid. Vooral voor geneesmiddelen waarbij gewenning optreedt, zoals slaap- en kalmeringsgeneesmiddelen, bestaat het gevaar op overconsumptie.

 

Intolerantie

Deze controle dient om te voorkomen dat je een geneesmiddel gaat gebruiken waar je overgevoelig aan bent. Eenmaal overgevoelig aan een geneesmiddel blijf je dit voor de rest van je leven. Indien je het geneesmiddel blijft gebruiken, dan zal deze overgevoeligheid enkel maar toenemen. Het is dus uiterst belangrijk om je apotheker hierover in te lichten.

 

Is er een probleem, dan neemt de apotheker contact op met de arts. Meestal zal dan een ander medicijn of een andere dosering voorgesteld worden.

Om je medicatie op te volgen, worden de medicijnen die je in de apotheek koopt samen met jouw persoonlijke gegevens bijgehouden. Vertel ons dus ook over de medicijnen en/of voedingssupplementen die je elders koopt, zo blijft de informatie in onze computer correct en ben je ook verzekerd van een correcte en veilige medicatiebewaking.

Heet van de naald

Buienradar