Kinderen

 

Wees voorzichtig en waakzaam als je geneesmiddelen geeft aan kinderen. Kinderen zijn geen minivolwassenen. Hun vermogen van metabolisme en uitscheiding van geneesmiddelen is nog niet volledig ontwikkeld. Dit maakt dat geneesmiddelen soms minder doeltreffend zijn of minder goed verdragen worden. Gezondheidszorgbeoefenaars, het Antigifcentrum en de spoeddiensten krijgen regelmatig oproepen binnen over gevallen van intoxicatie door geneesmiddelen bij baby’s en kinderen. Het is daarom van groot belang dat je uiterst voorzichtig bent, ongeacht of het om geneesmiddelen op medisch voorschrift gaat of niet.

 

Wist je dat?

Kinderen krijgen vaak te maken met onschuldige kwaaltjes die kunnen gepaard gaan met hoesten, een verstopte neus of koorts.

Behalve als de symptomen alarmerend of verontrustend zijn, is behandeling met geneesmiddelen in de meeste gevallen niet noodzakelijk.
 

 

Richtlijnen

 • Geef jouw baby of kind nooit een geneesmiddel dat niet rechtstreeks voor hem/haar voorgeschreven of geadviseerd werd. Gebruik geen geneesmiddel dat voor een ander kind bestemd is of erger, een geneesmiddel bestemd voor een volwassene.
 • Lees altijd eerst aandachtig de bijsluiter, ook al heb je het geneesmiddel al eerder toegediend. Vraag inlichtingen bij jouw apotheker indien u twijfelt. Hij kan je alle informatie geven over bijvoorbeeld de toedieningswijze, de in te nemen hoeveelheid, het tijdstip van inname, de gebruiksaanwijzingen, de mogelijke wisselwerking met andere geneesmiddelen, de invloed van voedsel, de bijwerkingen en de contra-indicaties van een geneesmiddel.
 • Hou je steeds strikt aan de voorgeschreven of aanbevolen in te nemen dosis. Bij baby’s en kinderen is de dosis aangepast aan gewicht en leeftijd. Gebruik steeds de doseerlepel of het specifiek hulpmiddel dat in de verpakking met het geneesmiddel meegeleverd wordt om het risico van over- of onderdosering te vermijden.
 • Bewaar geneesmiddelen altijd buiten het zicht en bereik van kinderen (bijvoorbeeld in een kast op een zekere hoogte en op slot). Respecteer altijd de specifieke bewaarvoorschriften van bepaalde geneesmiddelen (bijvoorbeeld bewaring in de koelkast).
 • Als jouw baby of kind per ongeluk een geneesmiddel heeft ingeslikt, neem dan onmiddellijk contact op met het Antigifcentrum.

 

In de praktijk

 • De smaak van geneesmiddelen is niet altijd populair bij kinderen. Soms bedenken we allerlei smoesjes om hen de geneesmiddelen toe te dienen. Maar let op als u geneesmiddelen met voedsel wilt mengen: controleer dan altijd eerst of dit wel mag. Zo ja, gebruik steeds een kleine hoeveelheid voedsel om er zeker van te zijn dat de volledige dosis geneesmiddel ingenomen wordt.
 • Elke wijziging aan de farmaceutische vorm (bijvoorbeeld door een tablet te pletten of een capsule te openen) kan de tolerantie en/of doeltreffendheid van het geneesmiddel wijzigen. Lees daarom aandachtig de informatie in de bijsluiter hieromtrent en/of vraag raad aan jouw arts of apotheker.
 • Vraag ook raad aan uw arts en/of apotheker voor geneesmiddelen met een complexere wijze van toediening (bijvoorbeeld geneesmiddelen die door middel van inhalatie toegediend worden). Zij kunnen jou adviseren over hulpstukken of tips meegeven om de toediening gemakkelijker te maken.

 

Behandeling met geneesmiddelen of niet

Kinderen krijgen vaak te maken met onschuldige kwaaltjes die kunnen gepaard gaan met hoesten, een verstopte neus of koorts. Deze symptomen hoeven niet noodzakelijk met geneesmiddelen behandeld te worden. Vaak geven eenvoudige maatregelen al resultaat, zoals het drinken van een warme drank met honing (bij kinderen vanaf één jaar, niet eerder), de neus goed reinigen, de kamer goed verluchten en niet te warm laten worden, niet roken in huis.

 • Bij hoesten
  Hoest is een natuurlijke reflex om de luchtwegen vrij te maken van slijm, stof of verontreinigingen (bijvoorbeeld sigarettenrook). Hoest moet eigenlijk niet worden tegengegaan. Raadpleeg jouw arts als de hoest aanhoudt of je verontrust.
 • Bij een verstopte neus
  Reinig de neus met fysiologisch water alvorens je naar een middel tegen neusverstoppingen grijpt. Als deze maatregelen onvoldoende helpen, kan een geneesmiddel voor lokaal gebruik in een formule specifiek aangepast aan de leeftijd van de baby of het kind toegediend worden. Dit kan enkel gedurende een korte periode.
 • Bij koorts
  Koorts is geen ziekte maar een natuurlijke reactie van het lichaam om een infectie te bestrijden. Koorts moet enkel met een koortswerend middel bestreden worden bij een te hoge (hoger dan 38,5°) en/of een verontrustende koorts. Enkele tips:
  • Laat de baby of het kind voldoende drinken.
  • Dek de baby of het kind niet te warm toe. Zorg ervoor dat de temperatuur in de slaapkamer van de baby of het kind niet hoger ligt dan 19-20°C.
  • Paracetamol wordt algemeen gebruikt voor de behandeling van koorts bij baby’s of kinderen. Andere geneesmiddelen zijn ook mogelijk.
  • Vermijd het toedienen van aspirine aan een baby of een kind om koorts te bestrijden. Bij kinderen met een virale aandoening kan toediening van aspirine leiden tot het syndroom van Reye. Dit kan ernstige gevolgen hebben.
  • Raadpleeg jouw arts als jouw baby jonger is dan één jaar en de temperatuur ondanks het toedienen van geneesmiddelen niet daalt of als de koorts gepaard gaat met één (of meer) ongewo(o)n(e) alarmerend(e) sympto(o)m(en).

 

Bijwerkingen en voorzorgen

 • Breng jouw arts en apotheker op de hoogte als jouw baby of kind andere geneesmiddelen neemt en/of bepaalde allergieën heeft.
 • Informeer je bij jouw arts of apotheker naar eventuele bijwerkingen voor je een geneesmiddel aan een baby of kind toedient.
 • Neem contact op met jouw arts of apotheker indien er bijwerkingen optreden. Zij zullen je vertellen of je de behandeling moet voortzetten, aanpassen of stopzetten. Jouw arts of apotheker kan de bijwerking melden aan het FAGG, aan het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen voor Humaan gebruik (CBGH). Het CBGH verzamelt en analyseert deze informatie, en neemt indien nodig corrigerende maatregelen.

Buienradar