Vervallen geneesmiddelen

 

Controleer regelmatig (minstens 2x per jaar) de vervaldatum van jouw geneesmiddelen en verwijder de producten die vervallen zijn of die je niet meer gebruikt. Geneesmiddelen zijn beperkt houdbaar. Ze kunnen in werkzaamheid achteruitgaan of zelfs van samenstelling veranderen. Gebruik nooit een geneesmiddel met zichtbare tekenen van aantasting. Indien je twijfelt aan de geldigheid of het gebruik van je medicatie neem ze dan liefst in de originele verpakking mee naar de apotheek voor advies.

 

Wist je dat?

In 2011 zamelden de Belgische apothekers zowat 572 ton vervallen geneesmiddelen in, hetzij gemiddeld 111 kg per apotheek! Dit betekent dat er bij elk gezin jaarlijks 208 gram geneesmiddelen in de vuilnisbak of in de riolering zou terechtkomen mocht de apotheker niet meewerken aan de inzameling van vervallen of ongebruikte geneesmiddelen.

 

De vervaldatum staat meestal aangegeven op de verpakking. Na de lettertjes VERV (vervaldatum) of EXP (expiry date of date d'expiration) of PER (date de péremption) worden maand en jaartal vermeld waarin het geneesmiddel vervalt. Een hoestsiroop waarop staat gedrukt : EXP 12/2012 mag nog tot 31 december 2012 gebruikt worden. Na die datum is de kwaliteit van het geneesmiddel niet langer gewaarborgd en moet het vernietigd worden. Soms staat op de verpakking niet expliciet een vervaldatum aangegeven. Dan geldt de regel dat het medicijn mag gebruikt worden tot 5 jaar na productiedatum. Een code geeft de productiedatum weer: jaartal in cijfers - maand in lettercode (van A=januari tot L=december) - dag in cijfers. Een verpakking met als productiedatum 07L31 kan dus ook tot 31 december 2012 gebruikt worden.

De vervaldatum geldt enkel voor verpakkingen die nog niet geopend zijn. Eens je de verpakking geopend hebt, moet je de gebruikstermijn na opening in de gaten houden. Na opening van de verpakking neemt de uiterste gebruiksdatum af onder invloed van licht, temperatuur, bacteriën... De gebruikstermijn na opening is terk afhankelijk van de farmaceutische vorm van het geneesmiddel en de aanwezigheid van bewaarmiddelen : van 24 uur (bijv. oogdruppels zonder bewaarmiddel) tot 1 jaar (bijv. cremes met bewaarmiddel). Noteer de datum van opening op de verpakking, zo kan je berekenen hoelang je de geneesmiddelen nog mag gebruiken. Heb je twijfels, vraag dan advies aan jouw apotheker.

Gooi magistrale bereidingen weg wanneer de behandeling stopgezet is. Dergelijke bereidingen hebben slechts een beperkte houdbaarheidsduur die door de apotheker op de verpakking genoteerd wordt op het moment van de bereiding.

Vervallen geneesmiddelen vormen een bedreiging voor de gezondheid en het leefmilieu. Gooi geen geneesmiddelen weg via het afvalwater of met het huishoudelijk afval. Breng vervallen en ongebruikte geneesmiddelen terug naar de apotheker die zal instaan voor de verdere vernietiging ervan. Verwijder de verpakkingen en de bijsluiters thuis zelf om het werk van de apotheker te vergemakkelijken. Om zeker te weten wat wel naar de apotheek of wat niet naar de apotheek mag gebracht worden, raadpleeg je best onze sorteerwijzer.

 

In de apotheek worden de binnengebrachte geneesmiddelen in grote kartonnen dozen met een kunststof binnenzak gestoken. De groothandel in farmaceutische producten haalt regelmatig deze dozen op. Van daar worden ze dan naar een verbrandingsoven gebracht. Heel dit project wordt georganiseerd en gefinancierd door de apothekers, de groothandels en de geneesmiddelenindustrie, en dit in samenwerking met de OVAM (openbare afvalmaatschappij voor het Vlaamse gewest). Het is dus volledig kosteloos voor de gebruikers van geneesmiddelen.

Buienradar